Nikola – znaczenie imienia, imieniny, zdrobnienia, patronka

Nikola to imię dość nowe w polskiej rzeczywistości w porównaniu z tradycyjnie występującymi w Polsce. Potencjalnych patronek tego imienia musimy jednak szukać za granicą. Z drugiej strony nie jest problemem odnalezienie znanych imienniczek, chociaż ich też musimy szukać poza Polską.