Jan Kochanowski

Jan Kochanowski (1530-1584) to najwybitniejszy przedstawiciel renesansu w Polsce. Na zadziwiających swą aktualnością utworach Kochanowskiego wzorowały się całe pokolenia pisarzy – od Mickiewicza po Tuwima.