Jan Mela przeżył wypadek i śmierć brata. Jakie teraz wiedzie życie?

Jan Mela (ur. 1988) jest polskim podróżnikiem i działaczem społecznym. Jest najmłodszym w historii zdobywcą biegunów – biegun północny i południowy zdobył tego samego roku. Ponadto jest pierwszym niepełnosprawnym, któremu się to udało. W tym artykule przybliżam życie Jana Meli, które obfitowało w wiele trudnych doświadczeń takich jak wypadek i śmierć brata. Z życiorysu dowiesz się także tego, jakie Jan Mela obecnie prowadzi życie.