Jezus Chrystus

Jezus Chrystus (ur. ok. 8-4 p.n.e., zm. w 30 r.) jest założycielem i centralną postacią chrześcijaństwa. W wierze Kościoła uznawany jest za Zbawiciela, powszechnego władcę świata i Królestwa niebieskiego, współistotnego Bogu Ojcu Syna Bożego i człowieka.