Sofokles

Sofokles (496 – 406 p.n.e.) był wybitnym tragediopisarzem greckim, jednym z trzech wielkich tragików starożytnych (obok Ajschylosa i Eurypidesa). Uczestniczył także w życiu politycznym Aten.