Historia biblijna Abrahama. Kim był? Kiedy i ile lat żył? Życiorys pełen cudów

Abraham był pierwszym z hebrajskich patriarchów, mężem Sary i Hagar, ojcem Izaaka i Izmaela. Według przekazu biblijnego był praojcem narodu żydowskiego, arabskiego, edomickiego i innych. Z woli Boga Jahwe wyruszył w drogę do Ziemi Obiecanej, czyli Kanaan (obecnie Palestyna). Zapoczątkował wiarę w jedynego Boga i z tej racji trzy religie monoteistyczne, judaizm, chrześcijaństwo i islam, uważają go za ojca duchowego wszystkich wierzących.