Cyprian Kamil Norwid

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) to jeden z najwybitniejszych polskich poetów, autor wierszy, wspomnień, noweli, dramatów i esejów, a także filozof, malarz i rzeźbiarz. Był bardzo niedoceniany za życia, a jego los był bardzo nieszczęśliwy. Dopiero kilkadziesiąt lat po jego śmierci odkryto jego wielki talent.