Ignacy Łukasiewicz

Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) był polskim aptekarzem i przedsiębiorcą, wynalazcą lampy naftowej, założycielem pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, pionierem europejskiego przemysłu naftowego, działaczem niepodległościowym i społecznym.