Izaak

Izaak był patriarchą biblijnym. Był obiecanym przez Boga synem Abrahama i Sary oraz ojcem Jakuba i Ezawa.