Maryja. Ile lat miała Matka Boska, jak urodziła Jezusa? Wnikliwy życiorys Marii, jej rodzice i pochodzenie

Maryja, Maria z Nazaretu, Matka Boska była matką Jezusa Chrystusa i żoną Józefa z Nazaretu. Maryja, Królowa wszystkich świętych jest wśród stworzeń najwyższa godnością, dlatego Kościół oddaje Jej cześć szczególną, większą niż innym świętym.