Sokrates

Sokrates (469 p.n.e. – 399 p.n.e.) był greckim filozofem, jednym z najwybitniejszych myślicieli starożytności.