Tag: Polscy nobliści

Oficjalne źródła podają, że Polska posiada 8 noblistów. Istnieje jednak jeszcze 10 noblistów, którzy mieli bliskie związki z Polską i w niektórych źródłach są wymieniani na równi z czołową ósemką.

Polskimi laureatami Nagrody Nobla są:

  • Maria Skłodowska-Curie (w dziedzinie fizyki – 1903 rok i w dziedzinie chemii – 1911 rok)
  • Henryk Sienkiewicz (w dziedzinie literatury – 1905 rok)
  • Władysław Reymont (w dziedzinie literatury – 1924 rok)
  • Czesław Miłosz (w dziedzinie literatury – 1980 rok)
  • Lech Wałęsa (pokojowa Nagroda Nobla – 1983 rok)
  • Józef Rotblat (pokojowa Nagroda Nobla – 1995 rok)
  • Wisława Szymborska (w dziedzinie literatury – 1996 rok)
  • Olga Tokarczuk (w dziedzinie literatury – za 2018 rok)